Het Beste Lockersysteem Kiezen voor de Activiteit-Gerelateerde Werkomgeving

Sep 2, 2021 1:29:02 PM | Team Vecos | 1 minute read

Dynamisch werken stelt mensen in staat om onafhankelijk van tijd en plaats te werken en heeft een revolutie in werkplekdesign veroorzaakt. Succesvolle vormen van Activiteit Gerelateerd Werken hebben laten zien dat de tevredenheid over de werkomgeving met deze manier van werken enorm toeneemt. Voor een succesvolle implementatie van dynamisch werken is opbergruimte cruciaal. Vaste opbergruimte werkt als een ankerpunt. Met dynamische opbergruimte zijn mensen niet meer gebonden aan een vaste plek en kunnen zij zich vrij bewegen in de werkruimte.

 

Dit artikel geeft een snel overzicht van een aantal van de meest effectieve lockersystemen die het gebruik van ruimte echt optimaliseren en passen bij verschillende opbergbehoeften.

De activiteit-gerelateerde werkplek kan niet zonder dynamische opbergruimte

Opbergruimte heeft zich, als essentiële factor om dynamisch werken te bevorderen, in de kijker gespeeld in het werkplekdesign. Door opbergruimte in de werkomgeving centraal te stellen, vormen de kasten een integraal onderdeel van het totale ontwerp. Ontwerpers, facilitair managers en zelfs technologiemanagers moeten zorgvuldige keuzes maken voor de beste oplossingen voor hun werkplekstrategie en om medewerkers alle voordelen van hun werkomgeving te laten ervaren zoals bedoeld.

Waar absoluut rekening mee moet worden gehouden, is dat dynamisch werken en dynamische opbergruimte hand in hand gaan. Hieronder behandelen we het slimme lockermanagementsysteem waarvan wij overtuigd zijn dat het het meest effectief, toekomst-proof en flexibel is van de systemen die overwogen kunnen worden bij het ontwerpen van een flexkantoor of de overgang naar een meer flexibele werkstijl.

 

Dynamische opbergruimte = slim lockermanagementsysteem

Medewerkers die in een activiteit-gerelateerde, open werkomgeving werken, gebruiken het kantoor steeds voor kortere periodes of puur functioneel op basis van de agenda van die dag. Een belangrijk aspect hierbij is dat medewerkers de mogelijkheid hebben om werkruimte dynamisch te gebruiken en dit hangt direct samen met het vrij kunnen gebruiken van opbergruimte waar en wanneer zij dit nodig hebben

Een slim lockersysteem is een van de belangrijkste drijvende krachten achter verandering binnen de activiteit-gerelateerde werkomgeving. Slimme lockermanagementsoftware levert data die inzicht geven in het gebruik van opbergruimte waarmee de opbergruimte continu geoptimaliseerd kan worden. Deze databeheersoftware is het platform waarop de slimme lockers in kantoren of Smart Buildings eenvoudig kunnen worden beheerd en gemonitord. Bovendien kan het systeem worden gebruikt om mensen te coachen in het gebruik van die opbergruimte door geautomatiseerde notificaties naar hun smartphone te sturen.

Met de juiste slimme lockeroplossing kunnen facilitair managers erop vertrouwen dat de werkomgeving zich kan aanpassen aan de behoeften van medewerkers die voortkomen uit hun flexibele werkgewoontes en hun werk vergemakkelijken. Met de data van het slimme lockermanagementsysteem worden het actieve gebruik van werk- en opbergruimte gemonitord, waardoor de werkomgeving doorlopend geoptimaliseerd wordt.

Want to be future ready?

Hybrid working is here to stay. Dynamic storage gives your people the freedom to work anywhere, easily. Contact us to find out more about smart locker technology, and the role it plays in flexible workplace success.

Want to be future ready?