Flexibel Werken en de Impact op de Manier van Werken

Sep 2, 2021 12:58:26 PM | Team Vecos | 1 minute read

Flexibele werkplekken maken een flexibele manier van werken mogelijk, wat wordt gezien als de weg naar meer flexibiliteit in organisaties, een betere balans tussen werk en privéleven, en betere bedrijfsprestaties. Flexibele werkomgevingen zijn ontworpen rond concepten van autonome werkomgevingen met gemeenschappelijke ruimtes voor collaboratie, plekken voor ontspanning en voor geconcentreerd werk, en zones voor samenwerking.

Ze vormen daarmee een afspiegeling van de huidige trends van extreme mobiliteit, de behoefte aan vrijheid om te kunnen beslissen wanneer en waar te werken en de focus op welzijn en werknemerstevredenheid. Forbes noemt flexibel of agile werken de toekomst. Het is een tegenbeweging, het antwoord op de rigide werkstructuur van werken van 9 tot 5, vijf dagen per week, met als basis de vrijheid om te kiezen waar en wanneer medewerkers willen werken.

 

De toegenomen vraag naar flexibel werken is recent in kaart gebracht door onderzoek van Capability Jane in het Verenigd Koninkrijk (VK). Enkele van de uitkomsten uit dat onderzoek benadrukken de trends die de manier van werken zullen beïnvloeden en er een stempel op zullen drukken, en daardoor ook op werkplekstrategieën:

  • 92% van de Millenials noemt flexibiliteit een topprioriteit bij het kiezen van een baan
  • 80% van de vrouwen en 52% van de mannen wil flexibiliteit in hun volgende functie
  • 70% van de medewerkers in het VK vindt dat flexibel werken een baan aantrekkelijker maakt en 30% zou de voorkeur geven aan flexibel werken boven een salarisverhoging

Werken op afstand is in opkomst

Er is geen twijfel over mogelijk dat de trend van werken vanuit decentrale locaties in de lift zit. Uit recent onderzoek van Upwork blijkt dat inmiddels 63% van de bedrijven medewerkers op afstand heeft. Een ander onderzoek laat zien dat 70% van de medewerkers gemiddeld ten minste één dag per week vanuit een andere locatie dan kantoor werkt. Vanwege de rol die dit speelt bij een betere balans tussen werk en privéleven, zal het aanbieden van flexibiliteit en de mogelijkheid om op afstand te werken flink mee gaan wegen bij het aantrekken en behouden van talent en zal het organisaties dwingen om een formeler thuiswerkbeleid te ontwikkelen.

Werken op afstand is ondanks de voordelen echter geen uniform concept. Organisaties zullen moeten inventariseren wat de behoeften zijn, op bedrijfs-, afdelings- en individueel niveau, en daarop gebaseerd een aanpak voor werken op afstand moeten ontwikkelen met aandacht voor zowel technologie als processen. Dit betekent vaak het verschil tussen het slagen of mislukken van werken op afstand.

Bronnen: Forbes / The Evolving Workplace en Forbes / Flexible working the way of the future

Want to be future ready?

Hybrid working is here to stay. Dynamic storage gives your people the freedom to work anywhere, easily. Contact us to find out more about smart locker technology, and the role it plays in flexible workplace success.

Want to be future ready?