Digitalisering en Co-Creatie - de Speerpunten van de Werkplekstrategie van Accenture Duitsland

Sep 2, 2021 1:10:05 PM | Team Vecos |

Met een heldere strategie om klanten te helpen met de transitie naar digitaal bedrijf heeft Accenture eerst de eigen werkplekstrategie herzien en digitalisatie op de werkplek geïntroduceerd.

Andreas Thiem, Workplace Lead van Germany Central bij Accenture, licht toe hoe zij, door de keuze voor het flexibele locker-systeem van Vecos, hun werkplekstrategie konden ondersteunen en hun medewerkers helpen van een plaatsgebonden, statische werkstijl over te gaan op een meer dynamische werkstijl.

Want to be future ready?

Hybrid working is here to stay. Dynamic storage gives your people the freedom to work anywhere, easily. Contact us to find out more about smart locker technology, and the role it plays in flexible workplace success.

Want to be future ready?